Kinh tế

Thường Tín phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Ngày đăng 19/12/2017 | 05:15  | View count: 1206

Qua 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Thường Tín đã có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ trở thành huyện nông thôn mới.

Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, Chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới và phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, tình hình an ninh trật tự ổn định, hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường.

Để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn. Trong năm 2017, UBND huyện đã phân bổ 112,424 tỷ đồng đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, rà soát hiện trạng các tuyến đường ngõ xóm, đường giao thông nội đồng và triển khai thi công xây dựng 201 công trình áp dụng theo Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 12/7/2017 với kinh phí 15,9 tỷ đồng đối. Đến nay các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa từ 85% đến 98%, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại của nhân dân cũng như phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm huyện đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi nội đồng, với 1.000 công trình lớn nhỏ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 100% diện tích đất ruộng chủ động nước tưới tiêu, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt 1.473 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2016.

Giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng

Trong công tác giảm nghèo, UBND huyện đã xây dựng phương án và thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai những cơ chế chính sách của nhà nước hỗ trợ để giảm hộ nghèo bền vững, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. Phát huy lợi thế “Đất trăm nghề”, toàn huyện có 126 làng nghề, và trên 12.700 cơ sở sản xuất và hàng trăm doanh nghiệp tư nhân sản xuất trong lĩnh vực nghề truyền thống, có 04 cụm công nghiệp làng nghề, đã giải quyết cho trên 35.000 lao động nông thôn. Huyện đã mở 17 lớp khuyến công đào tạo ngắn hạn trong thời gian 3 tháng cho 750 lao động, cung cấp nguồn lao động tại chỗ cho các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp sản xuất nghề truyền thống. Triển khai chương trình hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 mô hình mây tre giang đan xã Ninh Sở và nghề thêu ren, thêu tay xã Văn Tự, với khoảng 220 hộ gia đình tham gia chương trình. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố hơn 500 triệu đồng. Trung tâm khuyến công – Sở Công thương Hà Nội mở 03 lớp khuyến công cho 105 lao động làng nghề tại xã Lê Lợi, Tự Nhiên và Dũng Tiến. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90% dân số; Đến hết năm 2017, toàn huyện đã giảm được 661 hộ nghèo, hiện nay còn 1998 hộ chiếm tỷ lệ 2,77% tổng số hộ toàn huyện.

Chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao

Huyện tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, với tổng nguồn vốn phân bổ trên 63 tỷ đồng. Toàn huyện đã có 55/88 trường đã được Thành phố công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó 23 trường THCS, 20 trường tiểu học và 12 trường mầm non. Hệ thống mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc gia về y tế, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đến nay 26/28 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 79,6%.

Trường lớp học được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

Trong những năm qua, bằng nguồn vốn đàu tư của nhà nước cùng với sự đóng góp tiền, vật liệu xây dựng, ngày công... các cơ sở đã triển khai xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, đến nay đã có 137 nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng, phát huy tốt hiệu quả. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, toàn huyện có 139/165 làng đạt danh hiệu làng văn hóa. Toàn huyện duy trì 169 tổ nhóm thu gom rác thải và hỗ trợ phương tiện thu gom rác thải tại 100% thôn, cụm dân cư, lượng rác thải hàng ngày được thu gom, đưa đi xử lý đạt 90%, có 100% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đảm hợp bảo vệ sinh.

Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới và phát triển

Trong những năm tiếp theo, huyện Thường Tín tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018 phấn đấu có thêm 04 xã: Vân Tảo, Văn Tự, Dũng Tiến, Nguyễn Trãi đạt xã chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại gồm: Hòa Bình, Tiền Phong, Lê Lợi, Hiền Giang, Thư Phú sẽ về đích nông thôn mới vào năm 2019. Phấn đấu đến cuối năm 2020, Thường Tín đạt huyện nông thôn mới.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, huyện Thường Tín đề ra một số giải pháp chủ yếu: Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh triển khai xây dựng các hạng mục công trình, ưu tiên công trình phục vụ sản xuất phát triển kinh tế, công trình phục vụ giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường nông thôn. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù trong quản lý, đầu tư xây dựng đối với một số công trình thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017 – 2020. Ưu tiên đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách cho các dự án phát triển sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ việc liên kết, hợp tác, hình thành các mô hình phù hợp yêu cầu, điều kiện cụ thể, hình thành chuỗi sản xuất tiên tiến, giảm chi phí. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn các xã, phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, sử dụng lao động địa phương. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cùng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các xã, để đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

                                                       

Tô Quý