Kinh tế

Xã Tô Hiệu về đích nông thôn mới trong năm 2017
Ngày đăng 13/12/2017 | 01:41  | View count: 1010

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Tô Hiệu đã và đang nỗ lực, gấp rút rà soát, hoàn thiện 19 tiêu chí phấn đấu về đích NTM trong những ngày cuối cùng của năm 2017.

Năm 2012, khi bắt tay vào xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Tô Hiệu chỉ mới xã chỉ đạt được 03/19 tiêu chí (Điện, bưu điện, nhà ở). Do đó, Đảng ủy, chính quyền xã Tô Hiệu xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi họp dân; các ngành, đoàn thể lồng ghép với các lớp tập huấn tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên; phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát… giúp cán bộ và nhân dân nắm bắt và hiểu đúng được chủ trương, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thể; chung tay, góp sức đóng góp tiền của, ngày công, đất đai cho xây dựng NTM…

 

Giai đoạn 2011-2017, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của xã Tô Hiệu đạt 71,97 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ 23,72 tỷ đồng, ngân sách huyện là 29,21 tỷ đồng, ngân sách xã là1.96 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 17 tỷ đồng. Kinh phí được xã đầu tư sửa chữa, xây mới nhà văn hóa thôn, sân vận động, bê tông hóa các đường liên thôn, nội đồng…. Ngoài ra, nhân dân trong xã còn chủ động hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp nhiều ngày công lao động.

 

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng các hạng mục công trình phục vụ dân sinh thì vấn đề tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân được Đảng ủy, UBND xã đặc biệt quan tâm. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, sau dồn điền đổi thửa, xã quy hoạch các vùng sản xuất cây trồng, chăn nuôi. Diện tích gieo trồng lúa và hoa màu đạt1.595 mẫu, mang lại giá trị sản xuất khoảng 25,503 tỷ đồng, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt 43 tỷ đồng. Các ngành nghề dịch vụ như thợ xây, thợ mộc, thợ may…ngày một phát triển; toàn xã có hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán, vận tải, kinh doanh hàng tạp hóa, cơ sở sản xuất gia công cơ khí, xây dựng... tạo nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân. Vì vậy, Thu nhập bình quân đầu người của xã liên tục tăng qua các năm, đến nay, đạt 38,145 triệu đồng/người/năm.

 

Tính đến tháng 9/2017, xã còn 05 tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt (04 tiêu chí cơ bản đạt gồm: môi trường và an toàn thực phẩm, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học; 01 tiêu chí chưa đạt: Văn hóa. Đây là những tiêu chí khó do việc huy động các nguồn lực thực hiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 02 tháng, với sự nỗ lực Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tô Hiệu, đến nay 19/19 tiêu chí Nông thôn mới tại xã Tô Hiệu đã hoàn thành. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tô Hiệu đang rà soát các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ để sớm được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2017.

Ngọc Lâm