Kinh tế

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2017
Ngày đăng 22/11/2017 | 10:39  | View count: 971

Sáng ngày 22/11/2017, UBND huyện phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, tổ chức Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh -  Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Đồng chí Tăng Minh Lộc – Phó chủ tịch Hội khoa học phát triển nông thôn Việt Nam, nguyên Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, truyền đạt các nội dung tập huấn

 

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 22 đến 24/11/2017) các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới  huyện được tiếp cận một số văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 02/CTr-TU ngày 16/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”, trao đổi những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, Thành phố và một số nước trên thế giới. Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới huyện được cập nhật đầy đủ, kịp thời những nội dung chỉ đạo mới của Trung ương, Thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết thúc Chương trình tập huấn, các học viên thăm quan thực tế tại Thành phố Ninh Bình.

Tô Quý