Kinh tế

Thường Tín tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông 2017 - 2018
Ngày đăng 09/11/2017 | 05:20  | View count: 156

Hiện nay các xã đang tâp trung làm đất để trồng cây vụ đông theo đúng kế hoạch. Toàn huyện phấn đấu trồng 2.150ha, trong đó diện tích ngô 150ha; đỗ tương 300ha; khoai lang 100ha; khoai tây 100ha; bí xanh, bí đỏ 120ha; dưa chuột 48ha; rau màu các loại 1.332ha.

 Toàn huyện trồng và chăm sóc rau màu các loại

Tính đến ngày 06/11/2017, toàn huyện trồng được 659,9ha cây vụ đông, trong đó diện tích đỗ tương 3ha; ngô 13,2ha; bí xanh, bí đỏ 17,1ha; dưa chuột 2,6ha; khoai lang 4,7ha; khoai tây 21,6ha và 592,8ha cây rau màu các loại.

Để khuyến khích các hộ dân tích cực tham gia trồng cây vụ đông, UBND huyện hỗ trợ 100% giá giống cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột; hỗ trợ mô hình cà chua xã Thắng Lợi, mô hình dưa chuột ở Dũng Tiến với 100% giá giống và 130.000đồng/sào tiền phân bón;  hỗ trợ mô hình khoai tây theo chương trình liên kết 4 nhà, hỗ trợ 50% giá giống, định mức 50kg/sào.

 

Tô Quý