Kinh tế

Thường Tín tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông 2017 - 2018
Ngày đăng 09/11/2017 | 05:20  | View count: 73

Hiện nay các xã đang tâp trung làm đất để trồng cây vụ đông theo đúng kế hoạch. Toàn huyện phấn đấu trồng 2.150ha, trong đó diện tích ngô 150ha; đỗ tương 300ha; khoai lang 100ha; khoai tây 100ha; bí xanh, bí đỏ 120ha; dưa chuột 48ha; rau màu các loại 1.332ha.

 Toàn huyện trồng và chăm sóc rau màu các loại

Tính đến ngày 06/11/2017, toàn huyện trồng được 659,9ha cây vụ đông, trong đó diện tích đỗ tương 3ha; ngô 13,2ha; bí xanh, bí đỏ 17,1ha; dưa chuột 2,6ha; khoai lang 4,7ha; khoai tây 21,6ha và 592,8ha cây rau màu các loại.

Để khuyến khích các hộ dân tích cực tham gia trồng cây vụ đông, UBND huyện hỗ trợ 100% giá giống cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột; hỗ trợ mô hình cà chua xã Thắng Lợi, mô hình dưa chuột ở Dũng Tiến với 100% giá giống và 130.000đồng/sào tiền phân bón;  hỗ trợ mô hình khoai tây theo chương trình liên kết 4 nhà, hỗ trợ 50% giá giống, định mức 50kg/sào.

 

Tô Quý