Kinh tế

Thường Tín đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017
Ngày đăng 30/09/2017 | 06:54  | View count: 708

Ngày 29/9/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 Trong 9 tháng tình hình KT-XH của huyện tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp đạt 73,2%, thương mại dịch vụ, đạt 74%, vượt 15% so với cùng kỳ 2016; thu ngân sách địa phương, đạt gần 78,5%. UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn, tháo gỡ khó khăn cho 04 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2017; đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, xây dựng, tập trung, giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; triển khai xây dựng các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; Đẩy mạnh các biện pháp để khống chế, đẩy lùi dịch sốt xuất huyết trên địa bàn;  hoạt  động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên một số vấn đề tồn tại, khó khăn vướng mắc cần giải quyết trong thời gian tới như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng rác thải tồn đọng trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường; vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; vẫn còn đơn thư vượt cấp, kéo dài...   

Đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các phòng ban ngành huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt 6 nội dung: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; thực hiện tốt năm kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; vấn đề phân bổ giao kinh phí vệ sinh môi trường. UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu KT-XH năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

Tô Quý