Kinh tế

Thường Tín phấn đấu trồng 2.150 ha cây vụ đông
Ngày đăng 20/09/2017 | 08:34  | View count: 122

Vụ mùa năm 2017, huyện Thường Tín có tổng diện tích lúa 4.906,5 ha. Thời điểm này, các xã trong huyện đang xuống đồng thu hoạch lúa mùa. Năng suất ước đạt 54 tạ/ha.

 

Để chủ động sản xuất vụ đông 2017 - 2018, UBND huyện chỉ đạo các xã tổ chức rà soát xây dựng quy hoạch vùng, điểm trồng cây vụ đông theo từng loại cây trồng, đảm bảo gọn vùng, gọn cánh tạo điều kiện thuận lợi để quản lý, chăm sóc và điều hành sản xuất đạt hiệu quả; tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích cây vụ đông và coi đây là vụ chính trong sản xuất nông nghiệp, chủ lực là khoai tây, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột trên đất 2 lúa, đẩy mạnh gieo trồng rau màu có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đa dạng hóa cây trồng vụ đông; khôi phục lại truyền thống trồng khoai tây và xác định cây khoai tây là cây trồng có nhiều lợi thế trong sản xuất vụ đông.

Vụ đông này, toàn huyện phấn đấu trồng 2.150 ha, trong đó ngô 150ha, đậu tương 300ha, khoai lang 100ha, khoai tây 100ha, bí xanh-bí đỏ 120ha, dưa chuột 48ha và diện tích rau màu các loại 1.332ha.

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa mùa

Để khuyến khích nhân dân tích cực tham gia trồng cây vụ đông, UBND huyện thực hiện cơ chế hỗ trợ 100% giá giống cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột; hỗ trợ 100% giá giống và tiền phân bón 130.000đồng/sào đối với mô hình cà chua tại xã Thắng Lợi, mô hình dưa chuột ở Dũng Tiến; mô hình khoai tây theo chương trình liên kết “4 nhà” hỗ trợ 50% giá giống định mức 50kg/sào ở các xã Tô Hiệu, Dũng Tiến, Hòa Bình, và hỗ trợ 100% giá giống ngô ở xã Dũng Tiến, Thắng Lợi, Duyên Thái.

 

Tô Quý