Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thường Tín triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 11/08/2017 | 04:20  | View count: 333

Ngày 17/7/2017, Ban chỉ đạo 389 huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch số 161/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-Ttg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

    Mục đích triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm và đúng quy trình. Đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện.

    Nội dung kiểm tra tập trung vào 5 nội dung chính sau:

    Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh.

    Kiểm tra việc chấp hành các điều kiện sản xuất kinh doanh.

    Kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các quy định về hóa đơn chứng từ, quy định về nhãn hàng hóa.

    Kiểm tra việc chấp hành các quy định về chất lượng, công bố chất lượng và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định.

    Lấy mẫu giám định chất lượng khi cần thiết.

   Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTG ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, theo Kế hoạch Ban chỉ đạo 389 huyện thực hiện phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành có liên quan nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật; chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với hàng lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo quản hàng hóa./.

                                                          Lê Thị Tuyết