Hội đồng nhân dân

Danh sách các tổ Đại biểu HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

TT

Họ và tên

Tổ số

Phân công nhiệm vụ

1

Nguyễn Sỹ Tuyến

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 1

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tuấn Đạt

Tổ phó

3

Nguyễn Hải Đăng

 

4

Lương Văn Tú

 

5

Phạm Thị Ngọc Minh

 

6

Kiều Xuân Huy

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 2

Tổ trưởng

7

Lê Tuấn Tú

Tổ phó

8

Nguyễn Trọng Đô

 

9

Nguyễn Văn Học

 

10

Nguyễn Văn Bắc

 

11

Lê Tuấn Dũng

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 3

Tổ trưởng

12

Lê Mạnh Cường

Tổ phó

13

Trần Nguyên Đức

 

14

Nguyễn Thị Duyên

 

15

Uông Thị Phượng

 

16

Phạm Văn Tập

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 4

Tổ trưởng

17

Nguyễn Văn Tản

Tổ phó

18

Huỳnh Ngọc Huệ

 

19

Đỗ Thị Thu Hằng

 

20

Ngô Văn Dương

 

21

Lê Thị Liễu

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 5

Tổ trưởng

22

Bạch Văn Huân

Tổ phó

23

Trần Hồng Hạnh

 

24

Nguyễn Đăng Duấn

 

25

Nguyễn Văn Long

 

26

Nguyễn Xuân Ngọc

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 6

Tổ trưởng

27

Tạ Hữu Thọ

Tổ phó

28

Phạm Tiến Dũng

 

29

Vũ Văn Tuân

 

30

Đặng Hữu Hiệp

 

31

Phùng Văn Quốc

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 7

 

32

Phan Thanh Tùng

Tổ trưởng

33

Nguyễn Như Ý

Tổ phó

34

Nguyễn Văn Thương

 

35

Nguyễn Ngọc Hà

 

36

Nguyễn Văn Tiến

 

 

Tổ đại biểu HĐND số 8

Tổ trưởng

37

Hoàng Văn Nhiên

Tổ phó

38

Đào Phương Đông

 

39

Đoàn Văn Sự

 

40

Phạm Bích Diệp