HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Huyện ủy thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Ngày đăng 04/07/2017 | 01:38  | View count: 724

Ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 3397- QĐ/HU và Kế hoạch số 94-KH/HU về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc giám sát nhằm đánh giá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các tổ chức đảng được giám sát. Yêu cầu chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Qua giám sát, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, đơn vị. Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực khác.

Các tổ chức đảng được giám sát trong năm 2017 bao gồm: Chi bộ Bảo hiểm xã hội, Đảng ủy các xã: Nguyễn Trãi, Thắng Lợi, Thống Nhất.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và kết quả tổ chức thực hiện. Trong đó, chú ý vào các kết quả về công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2017; việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc đăng ký nội dung rèn luyện của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lựa chọn chủ đề và xây dựng gương điển hình tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của năm 2017 ở cơ quan, đơn vị.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)./.

Ngọc Lâm

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh