Hoạt động HĐND huyện

Thường Tín thêm 4 xã: Văn Tự, Thắng Lợi, Tự Nhiên, Hoà Bình đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Ngày đăng 10/04/2024 | 10:00  | View count: 274

Sau hai đợt Đoàn thành phố về thẩm định, kết quả huyện Thường Tín sẽ có thêm 13 xã đều đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội xét, công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Đây là cơ sở, điều kiện để huyện Thường Tín làm hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 9/4/2024, Văn phòng điều phối xây dựng NTM Thành phố Hà Nội, do đồng chí Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối NTM TP Hà Nội và đại diện các sở ngành Thành phố, đến thẩm định đợt 2, tại các xã Văn Tự, Thắng Lợi, Tự Nhiên, Hoà Bình đề nghị xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2023. Đón tiếp và làm việc cùng với đoàn, có đồng chí Bùi Công Thản – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban ngành huyện.

Hệ thống Trường lớp học tại xã Văn Tự được đầu tư khang trang

Thẩm định tại xã Văn Tự, Đoàn đã nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã, Năm 2018, xã Văn Tự được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Qua 5 năm triển khai thực hiện NTM nâng cao, kết quả xã Văn Tự đã có 13/19 tiêu chí đạt và 06/19 tiêu chí cơ bản đạt (tiêu chí Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống, Quốc Phòng và An ninh). Trong năm năm 2023, xã Văn Tự bình quân thu nhập đầu người đạt 71,8 triệu đồng, xã còn 03 hộ nghèo và 47 hộ cận nghèo. Qua lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao đều đạt trên 99% tán thành.

Trên cơ sở thẩm tra, đánh giá, thành viên Đoàn thẩm định Thành phố thống nhất chấm điểm xã Văn Tự 93/100 điểm, đủ điều kiện trình Hội đồng Thẩm định Thành phố xem xét, quyết định công nhận xã Văn Tự đạt chuẩn NTM nâng cao 2023.

Các thiết chế văn hóa được bảo tồn, phát huy giá trị

Tại xã Thắng Lợi, qua nghe báo cáo của UBND xã, năm 2016 xã Thắng Lợi được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng uỷ xã đã ban hành các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đến cuối năm 2023 thu nhập bình đầu người của xã đạt 68,9 triệu đồng, toàn xã không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo chỉ còn 37 hộ, chiếm 0,62%, tình hình kinh tế xã hội phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cảnh quan môi trường nông thôn sáng – xanh - sạch đẹp, công tác an ninh chính trị, trật tự an xã hội được giữ vững.

Đông chí Bùi Công Thản – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đoàn thẩm định của Thành phố đã rà soát, chấm điểm các tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đồng thời đóng góp ý kiến đề nghị xã cần sớm khắc phục, hoàn thiện các tiêu chí, bổ sung chỉnh sửa báo cáo, và thống nhất đánh giá xã Thắng Lợi đạt 95,4 điểm, đủ điều kiện đề nghị Hội đồng thẩm định Thành phố xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Diện mạo nông thôn xã Tự Nhiên ngày càng khởi sắc

Đối với xã Tự Nhiên, năm 2017 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, sau hơn 6 năm thực hiện xây dựng NTM nâng cao, địa phương đã huy động tổng kinh phí trên 251 tỷ đồng để xây dựng dựng NTM nâng cao, trong đó huy động nguồn vốn ngoài ngân sách trên 18 tỷ đồng. Đến nay xã Tự Nhiên có 18/19 tiêu chí đạt, 01 tiêu chí cơ bản đạt. Bình quân thu nhập đầu người đạt 69,5 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo.

Thành viên Đoàn thẩm định Thành phố đã đóng góp ý kiến, nhất là việc phải tập trung xây dựng Trường tiểu học xã đạt chuẩn mức độ 2 trong Quý II/2024. Trên cơ sở đánh giá, Đoàn thẩm định thống nhất chấm điểm xã Tự Nhiên đạt 96,6/100 điểm.

Đường giao thông xã Hòa Bình đáp ứng lưu thông đi lại thuận lợi

Xã Hòa Bình, từ năm 2012 đến 2023, địa phương đã huy động được hơn 356 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hiện, các thôn của xã đều có nhà văn hóa; 100% số thôn có điểm vui chơi công cộng, có thiết bị thể dục thể thao ngoài trời... kết quả chấm điểm xã hòa bình đạt 94,7/100 điểm.

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội khẳng định: 04 xã trên của huyện đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; đề nghị các xã và huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo thành phố xét, công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. “Chương trình xây dựng NTM có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Kết quả lớn nhất mà Chương trình xây dựng nông thôn mới đem lại, đó là đời sống vật chất, tinh thần của Nông dân được nâng cao toàn diện, cơ sở hạ tầng nông thôn có sự thay đổi rõ nét theo hướng văn minh hiện đại” đồng chí Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh.

 

Tô Quý