Hoạt động HĐND huyện

Tổng kết hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Ngày đăng 08/01/2024 | 18:38  | View count: 204

Ngày 06/01/2024, Ban pháp chế HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đến dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, hoạt động của Ban pháp chế HĐND huyện có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác thẩm tra, giám sát góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện trong việc giám sát thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Trong năm Ban đã thực hiện thẩm tra 32 văn bản bao gồm: 07 tờ trình, 07 dự thảo Nghị quyết,18 báo cáo của UBND huyện và các ngành.

 Đối với hoạt động giám sát, khảo sát: Ban pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng đề cương và tổ chức thực hiện giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra tại 04 cơ quan chuyên môn huyện và10 xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong việc thi hành pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội và tiến hành khảo sát công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ đối với 06 cơ quan hành chính của huyện và 09 xã, thị trấn để trên cơ sở đánh giá, nhận định ,xác định những kết quả đạt được và những tồn tại vướng mắc, làm rõ nguyên nhân, những tồn tại và đưa ra giải pháp, phương hướng thực hiện nhằm nâng cao chỉ  số cải cách hành chính của huyện.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện  phát biểu tại hội nghị

Đến dự phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện biểu dương những kết quả mà Ban pháp chế HĐND huyện đã đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 cần thực hiện đó là: Ban Pháp chế hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục  đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát của Ban, tham gia các đoàn giám sát do Thường trực HĐND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện và các ngành theo chương trình kế hoạch năm; phối hợp thực hiện các phiên giải trình do Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện phê chuẩn các chức danh theo thẩm quyền góp phần cùng với Thường trực HĐND huyện nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                                                        Thu Hậu