Hoạt động HĐND huyện

Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện thông qua nghị quyết điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023
Ngày đăng 14/11/2023 | 16:00  | View count: 749

Ngày 14/11/2023, tại Hội trường 18/8, HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua tờ trình điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 (đợt3).

Tham dự kỳ họp có đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các Phòng ban chuyên môn huyện và 34 ông bà đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Phan Thanh Tùng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thông qua tờ trình tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện thông qua tờ trình đề nghị điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023( đợt3). Cụ thể: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 số tiền: 73.479.004.713 đồng. Trong đó: Nguồn phân cấp giảm kế hoạch vốn 01 dự án, số tiền 10 tỷ  đồng. Nguồn thu tiền sử dụng đất giảm kế hoạch vốn số tiền 63.479.004.713 đồng.

Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 số tiền: 73.479.004.713 đồng.Trong đó: Nguồn phân cấp tăng kế hoạch vốn cho 03 dự án, số tiền 10 tỷ đồng. Nguồn thu tiền sử dụng đất tăng kế hoạch vốn số tiền 63.479.004.713 đồng.

100% đại biểu HĐND huyện biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Kỳ họp

Tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện nhất trí biểu quyết thông qua  tờ trình trình tại kỳ họp.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) có ý ng hĩa rất quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh; việc điều chỉnh, điều hoà kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản lần 3 trong năm 2023 góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng  -an ninh của huyện trong năm  2023 và trong những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai các dự án được điều chỉnh điều hoà kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023( đợt 3) theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với dự án vi phạm, chậm tiến độ, chậm triển khai, định kỳ báo cáo HĐND huyện kết quả thực hiện. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 16, tổ chức thực hiện theo đúng luật định.

Thu Hậu  Xuân Tiến