Hoạt động HĐND huyện

Giao ban Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND cấp huyện, quý II/2023
Ngày đăng 23/07/2023 | 17:16  | View count: 300

Sáng 21/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã, quý II/2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trụ sở HĐND - UBND Thành phố đến 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã.

Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Minh- TUV, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND Thành phố, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện và Lãnh đạo HĐND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp Thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo chủ đề năm công tác của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để kịp thời thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô. Xây dựng và ban hành các chương trình công tác, văn bản với nhiều nội dung công việc quan trọng; Tổ chức 105 kỳ họp thường lệ, 330 kỳ họp chuyên đề. Việc tổ chức các kỳ họp HĐND tiếp tục đổi mới, thực chất và hiệu quả, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng: Kế hoạch đầu tư công, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, chính sách phát triển nông nghiệp, danh mục thu hồi đất triển khai thực hiện đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; các biện pháp để tập trung đẩy nhanh việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai.

Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố, HĐND các cấp được thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn, quá trình giám sát tăng cường cơ sở, thực địa, linh hoạt; các cuộc giám sát đều mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và công tác tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của HĐND các cấp thành phố Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đã đạt được những kết quả rất tích cực, thực sự là điển hình “làn gió tươi mới” trong hoạt động của HĐND các cấp. Việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri được thực hiện đổi mới, quy củ, đúng quy định và đạt chất lượng, hiệu quả rất thiết thực….

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Thường trực HĐND các đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động HĐND các cấp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, thảo luận chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo”. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và có những kiến nghị cụ thể để tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp trong thời gian tới, nhất là trong hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND các cấp; công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri và tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, hoạt động của HĐND các cấp Thành phố thời gian qua ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và đi vào thực chất. HĐND các cấp Thành phố đã tập trung triển khai các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác đã xác định từ đầu năm và các nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp ủy với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục được nâng lên.

Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND các cấp cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt, triển khai chất lượng, thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm, trong đó, tập trung tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị để hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng được mong mỏi của của cử tri, của nhân dân Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức cho các đại biểu HĐND về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; xây dựng ứng dụng, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ việc tiếp nhận, theo dõi giải quyết đơn thư liên thông từ Trung ương, Thành phố, đến các quận, huyện, xã, phường…

Văn phòng