Hoạt động HĐND huyện

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Thường Tín khóa XX thông qua 04 nghị quyết quan trọng
Ngày đăng 12/04/2023 | 15:04  | View count: 979

Ngày 12/4/2023, tại Hội trường 18/8, HĐND huyện Thường Tín khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện trình tại Kỳ họp.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại huyện; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện và các vị đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên Bí thư Huyện uỷ chỉ rõ, "Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng khi thảo luận và quyết nghị những nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư một số dự án; việc sử dụng ngân sách huyện…Điều này sẽ tác động trực tiếp đến lộ trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Nhằm thực hiện Thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 24, đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong những năm tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đẩy mạnh thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, tạo sức bật cho việc thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa Huyện ta trở thành một Quận của Thủ Đô trong nhiệm kỳ tới".

Các Phó chủ tịch UBND huyện trình bày nội dung Tờ trình

Tại Kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện thông qua các Tờ trình: (1)Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện; (2) Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương sử dụng ngân sách huyện đầu tư và đối ứng vốn các dự án tập trung thành phố trên địa bàn huyện; (3) Tờ trình về việc Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách huyện năm 2022 (đợt 1) và nguồn tăng thu ngân sách năm 2022. (4)Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện.

Kỳ họp nhất trí biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp đã thảo luận, nhất trí thông qua dự thảo 04 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết phê duyêt chủ trương đầu tư đối với 55 dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 70 dự án trên địa bàn huyện. Bổ sung 06 dự án chờ thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để đưa vào Kế hoạchđầu tư công cấp huyện giai đoạn 2021- 2025. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 số tiền 149.194.421.500 đồng (Trong đó phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022 (đợt 1) là 132.094.421.500đồng, nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 số tiền 17 tỷ 100 triệu đồng). Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của huyện là 12 nghìn 967 tỷ 501 triệu đồng (Trong đó nguồn ngân sách Thành phố hỗ trợ theo chương trình là: 2.119 tỷ 150 triệu đồng; cân đối ngân sách địa phương là 10.848 tỷ 351 triệu đồng).

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện pát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu, để tổ chức quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch và thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết của Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện đã được biểu quyết nhất trí thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết bảo đảm các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện sẽ tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành và trong quá trình đó sẽ tham mưu, phát hiện, kiến nghị, thu hồi các dự án không bảo đảm tiến độ, không đảm bảo chất lượng theo quy định, thông qua quá trình giám sát các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bằng nhiều hình thức phù hợp sẽ thông tin đến cử tri, nhân dân và các cấp có thẩm quyền về những nội dung đạt được và chưa đạt được của các cơ quan, đơn vị khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

Tô Quý – Thu Hậu