Hoạt động HĐND huyện

HĐND huyện Thường Tín: chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Ngày đăng 14/02/2023 | 21:13  | View count: 365

Thời gian qua, HĐND huyện Thường Tín đã có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, ban hành nghị quyết, công tác khảo sát, giám sát, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, công tác thẩm tra, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến, Uỷ viênBTVHU, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện  thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND các cấp năm 2022

Trong năm vừa qua, thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2022 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Huyện. Hoạt động kỳ họp của HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ của đại biểu.

Trong năm HĐND huyện đã tổ chức thành công 07 kỳ họp (trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 05 kỳ họp chuyên đề) HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 80 kỳ họp để kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của huyện và các địa phương. Chất lượng ban hành Nghị quyết được chú trọng, đúng quy định của Luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân, trong năm, HĐND huyện đã ban hành 38 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của huyện.

Công tác điều hành hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, chất lượng, Chủ tọa dành nhiều thời gian để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận. Đại biểu thảo luận, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, có lựa chọn trọng tâm theo chủ đề và là những nội dung được dư luận quan tâm. Các ý kiến phát biểu của đại biểu đã được UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp thu để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Chủ toạ kỳ họp yêu cầu các cơ quan đơn vị nêu rõ lộ trình triển khai thực hiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Phát huy vai trò là cơ quan đại biểu của nhân dân, làm “cầu nối” giữa Đảng với dân, HĐND huyện đã chỉ đạo triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát và thực hiện tốt chức năng của HĐND huyện.

Năm qua, Thường trực HĐND huyện thực hiện giám sát 09 cuộc giám sát thông qua các báo cáo về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; công tác tuyển quân và giao quân; công tác triển khai kế hoạch sản xuất, chăm sóc, thu hoạch vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2022; công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tổ chức 03 cuộc khảo sát tại các xã và các phòng, ban chuyên môn của UBDN huyện về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thực hiện các  dự án trình điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và khảo sát công tác mua sắm trang thiết bị trường chuẩn. Thực hiện 01 cuộc khảo sát tại các phòng, Ban chuyên môn, các xã thị trấn về công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.v.v.

Qua hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những kiến nghị với các cơ quan, đơn vị để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Cử tri phát biểu kiến nghị với HĐND huyện tại các buổi tiếp xúc

Ngoài việc tham gia các kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai để cử tri biết và đến dự. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Phương thức tiếp xúc cử tri của đại biểu ngày càng đa dạng, đổi mới, dân chủ, cởi mở theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND, UBND các cấp và các cơ quan chức năng trong huyện. Các ý kiến được trả lời giải quyết trực tiếp tại hội nghị tiếp xúc cử tri, một số ý kiến được các tổ đại biểu HĐND huyện chuyển đến các cơ quan chức năng và Thành phố để trả lời, giải quyết.

Bên cạnh đó, HĐND huyện còn duy trì lịch tiếp công dân hàng tháng của Thường trực HĐND huyện và Tổ Đại biểu HĐND huyện.Trong năm Thường trực HĐND huyện đã tiếp công dân định kỳ 11 buổi, tiếp 26 lượt công dân, không có đoàn đông người; Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ 653 buổi, tiếp 812 lượt công dân, Đại biểu HĐND xã, thị trấn tiếp 534 buổi, tiếp 748 lượt công dân. Công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, tạo niềm tin cho nhân dân.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2022

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện cho biết: Năm 2022, HĐND huyện đã bám sát Quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết,  dân chủ,  trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn.  Thực hiện chỉ đạo của  Thành phố, của Huyện ủy, HĐND huyện đã cụ thể hóa và kịp thời ban hành chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2022, khảo sát đổi mới, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao,  Qua đó, đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. HĐND huyện Thường Tín đang đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                   Thu Hậu