Hoạt động HĐND huyện

Tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Ngày đăng 10/01/2023 | 16:37  | View count: 550

Sáng ngày 10/01/2023, tại hội trường 18/8, HĐND huyện Thường Tín đã đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện và xã, thị trấn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vả rút kinh nghiệm Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Dự hội nghị có Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội ứng cử tại huyện bà Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban pháp luật Quốc hội; ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân; Chánh án toa án nhân dân; Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo, chuyên viên văn phòng HĐND - UBND huyện ; các đồng chí Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Uỷ viên BTVHU, Phó chủ  tịch Thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo tổng kết

Năm 2022, thường trực HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chủ đề năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để thể chế hóa, ban hành các cơ chế, chính sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Huyện. Hoạt động kỳ họp của HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ của đại biểu. Trong năm HĐND huyện đã tổ chức thành công 07 kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 80 kỳ họp để kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của huyện và các địa phương. Chất lượng ban hành Nghị quyết được chú trọng, đúng quy định của Luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện toàn diện, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, tập trung đề cập đến những vấn đề quan trọng dân sinh bức xúc. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định; công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Trong năm Thường trực HĐND huyện đã tiếp công dân định kỳ 11 buổi, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ 653 buổi với tổng số 812 lượt công dân, đại biểu HĐND xã, thị trấn tiếp 534 buổi, tiếp 748 lượt công dân.

Về rút kinh nghiệm Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022: Qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện, Kỳ họp cuối năm 2022 đã được HĐND huyện và các xã thị trấn tổ chức thành công, đạt chất lượng, hiệu quả, phát huy dân chủ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Các báo cáo, tờ trình cuả Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, các cơ quan có liên quan trình tại kỳ họp được quan tâm chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu, chất lượng. Chủ toạ điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đảm bảo đúng nội dung, chương trình; đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia ý kiến đóng góp vào các văn bản trình kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc giữa đại biểu HĐND với cử tri nơi ứng cử trước và sau kỳ họp được tổ chức theo đúng quy định về thời gian, nội dung, các đại biểu HĐND đã giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri và chuyển cơ quan chuyên môn trả lời nghiêm túc. Việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp cơ bản đáp ứng yêu cầu; các báo cáo thẩm tra thể hiện rõ quan điểm và có tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, xem xét; công tác tuyên truyền kỳ họp được quan tâm, chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận một số nội dung: giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2021-2026 và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban HĐND huyện.

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân

Nhân dịp tổng kết Thường trực HĐND huyện đã khen thưởng cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện  năm 2022.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2023, HĐND huyện tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường theo luật định; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, theo quy định, đặc biệt là tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thực hiện công tác tiếp công dân theo định kỳ, xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thu Hậu – Xuân Tiến