VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
114/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 16/05/2017 Lê Thị Liễu
111/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2017 15/05/2017 Lê Thị Liễu
100/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ huyện Thường Tín năm 2017 26/04/2017 Lê Thị Liễu
99/KH-UBND Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động huyện Thường Tín năm 2017 26/04/2017 Lê Thị Liễu
8/CTR-UBND Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thường Tín giai đoạn 2016 - 2020 18/04/2017 Kiều Xuân Huy
8/CTR-UBND Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Thường Tín giai đoạn 2016 - 2020 18/04/2017 Kiều Xuân Huy
3/CTR-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/03/2017 Kiều Xuân Huy
352/QĐ-UBND Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND huyện Thường Tín năm 2016 24/01/2017 Kiều Xuân Huy
01-Ctr/HU Chương trình tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020 21/10/2015