VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
106/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện 17/04/2018 Lê Thị Liễu
103/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020 11/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
101/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyên 11/04/2018 Kiều Xuân Huy
99/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 10/04/2018 Lê Thị Liễu
98/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) 10/04/2018 Lê Thị Liễu
97/KH-UBND Kế hoạch khai trương Điểm giao dịch việc làm vệ tinh và Khai mạc phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thường Tín lần thứ I, năm 2018 10/04/2018 Lê Thị Liễu
96/KH-UBND Kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2018 09/04/2018 Lê Thị Liễu
95/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2018 06/04/2018
90/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018) 03/04/2018 Lê Thị Liễu
88/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Thường Tín năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
86/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
85/KH-UBND Kế hoạch phòng chống bệnh dại năm 2018 03/04/2018 Nguyễn Tuấn Thịnh
84/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông vận động về Dân số - KHHGĐ năm 2018 03/04/2018 Lê Thị Liễu
61/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 06/03/2018 Lê Thị Liễu
60/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 06/03/2018 Lê Thị Liễu
56/KH-UBND Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2018 26/02/2018 Lê Thị Liễu
53/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tập trung thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quyết định số 46-KL/UBKTTU ngày 9/2/2018 của Uỷ ban kiểm tra thành uỷ 22/02/2018 Kiều Xuân Huy
53/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tập trung thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo quyết định số 46-KL/UBKTTU ngày 9/2/2018 của Uỷ ban kiểm tra thành uỷ 22/02/2018 Kiều Xuân Huy