VĂN BẢN PHÁP QUY

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
7089/QĐ-UBND Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 20/11/2023 Nguyễn Xuân Minh
425/TB-UBND Thông báo về việc công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện 09/06/2023 Nguyễn Xuân Minh
185/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 75 năm Thi đua ái quốc 25/05/2023 Nguyễn Xuân Minh
574/UBND-NV Hướng dẫn khen tổng kết ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 17/05/2023 Nguyễn Xuân Minh
180/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau đến năm 2025 15/05/2023 Nguyễn Xuân Minh
172/KH-UBND Kế hoạch phong trào thi đua an toàn thực phẩm năm 2023 10/05/2023 Nguyễn Xuân Minh
105/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trên địa bàn huyện Thường Tín 28/03/2023 Nguyễn Xuân Minh
16/KH-UBND Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 01/02/2023 Nguyễn Xuân Minh
33/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2023 27/01/2023 Nguyễn Xuân Minh
34/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện Thường Tín 27/01/2023 Nguyễn Xuân Minh
35/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện Thường Tín 27/01/2023 Nguyễn Xuân Minh
237/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thường Tín năm 2022 11/01/2023 Nguyễn Xuân Minh
277/KH-UBND Tăng cường công tác PCCC, CNCH mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các hoạt động lễ, hội đầu năm trên địa bàn huyện Thường Tín. 28/11/2022 Bùi Công Thản
6014/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội Người mù huyện Thường Tín khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 Thể dục thể thao huyện Thường Tín lần thứ IX năm 2022 25/11/2022 Nguyễn Xuân Minh
5840/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động và hoạt động tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2022 16/11/2022 Phan Thanh Tùng
5841/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Đại hội Thể dục thể thao huyện Thường Tín lần thứ IX năm 2022 16/11/2022 Phan Thanh Tùng
5681/QĐ-UBND Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu huyện Thường Tín năm 2022 10/11/2022 Phan Thanh Tùng
5680/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" năm 2022 10/11/2022 Phan Thanh Tùng
260/KH-UBND Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư dự án Xây dựng đường vành đai 4. 08/11/2022 Phan Thanh Tùng
251/KH-UBND Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Thực trạng CCHC, cài thiện và nâng cao Chỉ số CCHC" huyện Thường Tín giai đoạn 2022-2025. 26/10/2022 Nguyễn Xuân Minh