Di tích lịch sử - làng nghề truyền thống

Lăng đá Quận Vân, xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội

Theo chân một số đồng chí lãnh đạo UBND xã Vân Tảo, men theo con đường làng nhỏ hẹp, chúng tôi đến...

LÀNG NGHỀ LƯỢC SỪNG THUỴ ỨNG

  Từ Hà Nội theo đường quốc lộ 1A về phía nam, đến ga Thường Tín rẽ theo tỉnh lộ 427 về hướng tây, đi chừng 3 cây số là đến làng Thụy Ứng....

LÀNG TIỆN NHỊ KHÊ

Làng tiện Nhị Khê thuộc xã Nhị khê, xưa có tên nôm là Dũi, do có nghề tiện cổ truyền nên gọi là "Dũi Tiện"....

MỘT SỐ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU

Các làng nghề truyền thống ở Thường Tín đã sản sinh ra biết bao thế hệ thợ lành nghề, nghệ nhân, tạo ra nhiều sản phẩm mỹ nghệ độc đáo, trở ...

LÀNG THƯỢNG ĐÌNH VỚI BÁNH DÀY QUÁN GÁNH

  Du khách từ Hà Nội đi xuôi về phía nam, theo đường quốc lộ 1A, đến cây số 16 gặp một dãy phố chạy dài trên một cây số, hai...

DI TÍCH LỊCH SỬ

 Thường Tín thực sự là một vùng quê tươi đẹp với những di tích lịch sử nổi tiếng là: ...