Đảng - đoàn thể

Thường Tín phát triển văn hóa, xã hội trên nền tảng văn hiến truyền thống

Ngày 22/3/2024, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 04 - CTr/HU của Huyện ủy về “Phát triển văn hóa, xã hội trên nền tảng văn hiến truyền thống; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng người Thường Tín thanh lịch văn minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.., giai đoạn 2020 – 2025”.

Cùng chỉ đạo có đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống huyện Thường Tín năm 2024

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2024, huyện Thường Tín tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình số 04-CTr/HU của Huyện uỷ tới cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nội dung của Chương trình 04-CTr/HU gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Bản tin thông tin nội bộ huyện, trang fanpage “Thường Tín đất danh hương”; Cổng Thông tin điện tử huyện và hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn chú trọng triển khai đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hoá, với 72.151/ 73.782 hộ, đạt tỷ lệ 98%; có 87 cơ quan, đơn vị đăng ký năm 2024. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới; tang văn minh tiến bộ được nhân dân thực hiện nghiêm túc, với lễ cưới tổ chức trang trọng, tiết kiệm; các ca từ trần đưa đi hoả táng đạt 71%( 228/321 ca từ trần hoả táng).

UBND huỵen chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa như: Huyện tổ chức Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống, khai mùa du lịch năm 2024; gắn biển tên đường Từ Giấy và đường Dương Chính.

Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tu bổ tôn tạo 12 di tích theo quy định; tổ chức hội thảo khoa học: “Danh nhân – Ông tổ nghề thêu Lê Công Hành thân thế, cuộc đời và sự nghiệp; phát hành cuốn sách các nhà khoa bảng trí thức và nghệ nhân tiêu biểu huyện Thường Tín (1075-2023)”;mở các lớp truyền dạy nghệ thuật hát trống quân ở xã Khánh Hà nhằm bảo tồn những giá trị văn hoá phi vật thể cho thế hệ sau.

Trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huyện chú trọng việc tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng đầu tư, với 08 trường công nhận mới, 12 trường công nhận lại. Huyện luôn quan tâm chăm lo xây dựng “Người Thường Tín thanh lịch, văn minh”, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; đề cao vai trò gương mẫu của mỗi công dân, gia đình, thôn, làng, tổ dân phố, xã, thị trấn trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh nhiều nội dung trọng tâm để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình số 04-CTr/HU như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Đề án, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp theo từng lĩnh vực của Chương trình số 04-CTr/HU, trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2021 – 2025”.

Thực hiện tốt công tác phát triển du lịch, phát huy tiềm năng lợi thế trong phát triển công nghiệp văn hóa. Tiếp tục đề xuất thành phố quan tâm xây dựng trung tâm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại huyện.Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động tại các làng nghề thủ công truyền thống nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng người Thường Tín, thanh lịch văn minh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện giai đoạn 2020-2025 với những tiêu chí cơ bản: Có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, trách nhiệm, có tri thức, năng động, sáng tạo, có ý thức vươn lên trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Xuân Tiến