Đảng - đoàn thể

Thường Tín ký kết đảm bảo công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

Ngày 01/02/2024, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị Ký cam kết về công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Lãnh đạo 29 xã, thị trấn ký cam kết với đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 29 xã, thị trấn đã thực hiện ký cam kết về công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2024 với Huyện ủy. Theo đó, Đảng ủy các xã, thị trấn cam kết với Huyện ủy:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền đến cấp ủy chỉ bộ, cản bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của các cấp có thẩm quyền, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản; công tác trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy nổ năm 2024.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã tổ chức quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật đối với toàn bộ diện tích đất đai thuộc địa bàn hành chính xã quản lý; thực hiện công tác quản lý, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, GPMB để thực hiện các dự án; cấp giấy CNQSD đất theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật; không để thôn, khu dân cư, HTX quản lý, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền; vi phạm Pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đồn đốc và phối hợp đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong ngày; quản lý chặt chẽ việc đổ phế thải, chất thải, xả nước thải không đúng nơi quy định. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản, trật tự xây dựng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các lực lượng chức năng của xã, thị trấn phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là những địa phương có đường Quốc lộ 1A và đường Sắt Bắc Nam đi qua với nhiều đường giao cắt, để giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt. Tập trung làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, nhất là đối với những địa bàn còn có nguy cơ tiềm ẩn như làng nghề Tiền Phong, các làng nghề, các cụm công nghiệp trên địa bàn Huyện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn các xã, thị trấn, góp phần tạo điều kiện cho toàn Huyện tập trung phát triển kinh tế -văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện năm 2024. Phấn đấu Huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp, hiện đại, bản sắc và phát triển bền vững thành một Quận của Thủ đô Hà Nội vào giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đề nghị các xã, thị trấn cần nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, tăng cường, tập trung, tổ chức thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý cán bộ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trong năm 2024.

Diệu Hương – Xuân Tiến