Đảng - đoàn thể

Huyện ủy Thường Tín triển khai các văn bản về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên

Chiều ngày 13/11/2023, Huyện ủy Thường Tín triển khai các văn bản về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

 Dự hội nghị có đồng chí đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện triển khai các nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện triển khai các văn bản về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023. Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 thực hiện theo Quy định số 124QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 06/11/2023 của Thành ủy Hà Nội “về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiến độ thực hiện: Cấp cơ sở thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 5/12/2023; cấp huyện xong trước ngày 20/12/2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng: Các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trung thực, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, đảm bảo tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra trong năm trước hoặc tiếp tục để xảy ra các khuyết điểm, hạn chế khác. Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp, lộ trình để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị xem xét đánh giá, đề xuất, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo khung tiêu chí đánh giá, khung tiêu chuẩn các mức chất lượng và triển khai thực hiện đúng trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình theo quy định. Ngoài việc kiểm điểm theo các nội dung trên, cần liên hệ với việc nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.Thực hiện nghiêm việc xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

Xuân Tiến