Đảng - đoàn thể

Thường Tín tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 26, 27/10/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện uỷ Thường Tín do đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 4 tổ chức cơ sở đảng: Đảng uỷ xã Tiền Phong, Tân Minh, Duyên Thái và Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi.

Đại diện các đơn vị kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện

Tại buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình; đại diện thành viên của Đoàn kiểm tra có những ý kiến đóng góp để làm sáng tỏ các nội dung trong việc thực hiện; chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để việc thực hiện ngày một tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín phát biểu

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín ghi nhận những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 08/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 63-KH/HU, ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy của các đơn vị được kiểm tra; đán h giá tốt việc xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy của các đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cũng đã chỉ rõ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt việc tốt và chỉ đạo cần nhân rộng trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Các đơn vị cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; học tập và nêu gương Bác; lựa chọn nội dung tập trung triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hoá thực hiện hiệu quả theo chuyên đề hằng năm…

Xuân Tiến