Đảng - đoàn thể

Thành ủy Hà Nội tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị

Sáng 16/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy với 649 điểm cầu và sự tham gia của 23.041 đại biểu.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thường Tín dự tại điểm cầu huyện

Tham dự tại điểm cầu Thường Tín có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và hơn 100 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn .

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Thường Tín

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU. Đồng chí cho biết, tiêu đề “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố” đặt nội dung “kỷ cương” lên đầu tiên, tiếp đó là “kỷ luật”, “trách nhiệm” thể hiện rất rõ tính chấp hành, sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; nhấn mạnh tăng dần mức độ, yêu cầu trong công tác quản lý hành chính và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở.

Ngoài 6 nhiệm vụ, Chỉ thị còn có phụ lục Gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 4 biểu hiện về trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Chỉ thị. Nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn thành phố. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, coi đây là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các nội dung của Chỉ thị và nhiệm vụ giải pháp trong Kế hoạch thực sự đi vào cuộc sống đạt hiệu quả, chất lượng. Là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, cần được các cấp, ngành xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, đầu tư “trí, lực” và quyết tâm chính trị tương xứng, thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được giao phụ trách các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND TP phụ trách lĩnh vực, sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác hướng dẫn, gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong việc thực hiện Chỉ thị. Các ban Đảng của Thành ủy, Đảng đoàn HĐND TP, Ban Cán sự Đảng UBND TP, các quận, huyện, thị ủy, các đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Chỉ thị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao ý chí và hành động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị là dịp để nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc. Qua đó, góp phần quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác của mình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, địa phương, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố.

Xuân Tiến – Diệu Hương