Đảng - đoàn thể

Huyện ủy Thường Tín sơ kết 02 năm triển khai thực hiện kết luận 01- KL/TW và sơ kết 5 năm chỉ thị số 23 CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư

Sáng ngày 16/5/2023, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về thực hiện chỉ thị số 05- CTTW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 23 CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư " về tiếp tục đổi mơi nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 2 năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương phát huy hiệu quả (2 năm liên tiếp 2021 và 2022, thu ngân sách của huyện vượt trên 1 nghìn tỷ đồng). Việc học tập và làm theo Bác, 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020. Các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Chữ thập đỏ huyện, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Nhị Khê cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. 

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư: Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuyết phục, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên truyên truyền về gương người tốt việc tốt, cách làm sáng tạo trong Bản tin thông tin nội bộ huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện, trang fanpage “Thường Tín Đất danh hương”, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận 21 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 09 Chương trình công tác của Huyện ủy.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phát sinh, bức xúc trong thực tiễn.

 Đối với chỉ thị số 23 CT/TW ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư "về tiếp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới", đồng chí Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Chỉ thị 23 gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng; phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung Quy định 208 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị huyện; xây dựng Trung tâm Chính trị huyện đạt chuẩn theo tinh thần Kết luận 66, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và theo dõi đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, Huyện uỷ Thường Tín đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Xuân Tiến