Đảng - đoàn thể

Huyện uỷ Thường Tín sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 31/3/2023, Huyện uỷ Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2023.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện Thường Tín chủ trì Hội nghị

Tới dự có đồng chí Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ; đồng chí Phạm Thanh Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đồng chí Đỗ Thị Lan Hương- Phó Chánh văn phòng Thành uỷ; đại diện các ban xây dựng Đảng của Thành uỷ; các đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hữu Thọ- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có hơn 100 đại biểu huyện và cơ sở.

 

Theo cáo cáo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín đã họp 21 phiên; Ban Thường vụ Huyện ủy họp 99 phiên; ban hành 28 chỉ thị, 157 kế hoạch, 20 chương trình, 31 đề án, 381 báo cáo, 1.089 thông báo và nhi ều văn bản khác trên các lĩnh vực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị để đưa Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Nhiều chỉ tiêu Đại hội cơ bản đạt, đảm bảo tiến độ và vượt mục tiêu Đại hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực;thu ngân sách nhà nước của huyện hằng năm đều tăng và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. (năm 2021 thu đạt 1.113,733 tỷ đồng; năm 2022 thu đạt 1.114,476 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch Thành phố giao). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2022 đạt 63 triệu đồng/người/năm, đạt 76,8% mục tiêu Đại hội đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị

Việc thực hiện các khâu đột phá, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, cụ thể là rất nhiều dự án công trình đang triển khai thực hiện và hoàn thành làm thay đổi diện mạo của Huyện như: Dự án Trung tâm Văn hóa - Thông tin- Thể thao huyện; Dự án Vườn hoa Quý Nương, Đường Lê Tông Quang; đường 427 hướng tuyến mới, cầu vượt Dương Trực Nguyên; nhiều tuyến đường tại Thị trấn được làm mới và đặt tên, các công trình xây dựng nông thôn mới tại các xã…

Công tác phát triển văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện có chiều sâu theo đúng chỉ đạo của Trung ương, đưa văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển kinh tế-xã hội, đưa văn hóa ngang hàng kinh tế xã hội(thể hiện qua các Dự án nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử như: Văn Từ Thượng Phúc, Khu Lưu niệm AHDT, DNVHTG Nguyễn Trãi); An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo ổn định. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đổi mới, quyết liệt; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị với các mô hình cụ thể và hướng về cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo sơ kết quý 1/2023

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2023 và thảo luận về kết quả, phương hướng nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh -Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Huy Thành – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để hướng tới mục tiêu tổng quát đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế bền vững; phấn đấu trở thành Quận của Thủ đô Hà Nội, cụ thể: 

Tiếp tục bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, chương trình công tác của Thành ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; tổ chức thực hiện 09 chương trình công tác, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Huyện ủy đảm bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Tập trung đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 tại Hội nghị lần thứ 6 BCH TW. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04- khóa XII; Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH TW Khóa XIII gắn với Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của BCT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của BCT“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Làm tốt công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Triển khai các biện pháp ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoạt động của các Ban chuyên môn; hiệu quả của các kỳ họp. Đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi vào chiều sâu. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong đó tập trung xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch sử dụng đất, quản lý đô thị... Kiện toàn bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Huyện gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có tính chuyên nghiệp cao, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trong thực thi công vụ. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải logistic là mũi nhọn. Quan tâm lĩnh vực Văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, xã hội hóa giáo dục. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động nhất là các phong trào thi đua đưa Huyện phát triển đi lên.

Xuân Tiến