Đảng - đoàn thể

Huyện đoàn Thường Tín phát huy vai trò tuổi trẻ xây dựng quê hương phát triển

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, tháng 1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Làm theo lời bác với tinh thần bản lĩnh, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, trong suốt 92 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thường Tín đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp và vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Ý nghĩa, lịch sử ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại hội nghị, Ban Chấp hành lần thứ Hai họp từ ngày 20 đến 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đây, những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trải qua các giai đoạn của Cách mạng với nhiều tên gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  lớp lớp thanh niên Việt Nam vẫn tích cực vun đắp truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; cống hiến lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

 

Tuổi trẻ Thường Tín phát huy truyền thống , xây dựng quê hương

 Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ huyện Thường Tín hôm nay với niềm tin, trí tuệ, sức trẻ và nhiệt huyết luôn nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng vì sự nghiệp cách mạng, tích cực đóng góp sức trẻ trong xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ huyện Thường Tín luôn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ, rèn đức luyện tài, khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; hướng thanh niên có cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội.

Tuổi trẻ Thường Tín ra quân đảm  bảo an toàn giao thông

Xác định nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh, thiếu niên bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Huyện đoàn đã tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị với sự tham gia của hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Một trong những phong trào lớn được Huyện đoàn Thường Tín tích cực triển khai và thực hiện là phong trào Thanh niên tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện đã được Huyện đoàn Thường Tín triển khai rộng khắp trên toàn huyện và trở thành phong trào xuyên suốt của Đoàn viên thanh niên. Huyện đoàn đã hỗ trợ thực hiện 3 công trình “Tranh tường bích họa” và 3 công trình sân chơi thể thao cho thanh thiếu nhi với giá trị trên 80 triệu đồng. 100% cơ sở đoàn trong huyện đã tích cực tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với sự tham gia của hàng lượt đoàn viên thanh niên.

“Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện Thường Tín

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, Huyện đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, tặng 120 suất quà quà học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 46 triệu đồng; hỗ trợ xây sửa “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” với tổng giá trị 35 triệu đồng; tổ chức 10 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 1.850 đoàn viên, thanh niên tham gia và thu được 1.785 đơn vị máu an toàn.

Phong trào “Tôi yêu Hà Nội” đã trở thành điểm nhấn trong thực hiện công tác Đoàn và hoạt động của thanh thiếu nhi của Huyện đoàn Thường Tín với nhóm 3 nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh và Hà Nội văn hiến đã khẳng định được sự cống hiến của tuổi trẻ, thanh niên trên mọi lĩnh vực.

Xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn và được triển khai với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên được hiện thực hóa; góp phần phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Thường Tín trên tất cả các lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác phát triển, thành lập Đoàn cơ sở 

Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn. Vì vậy, Huyện đoàn đã luôn chú trọng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên. Năm 2022 đã phát triển được 2.250 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện là 11.020 đoàn viên; giới thiệu cho Đảng 139 đoàn viên ưu tú và đã có 112 đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng. Cùng với đó, Huyện đoàn đã tích cực củng cố đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc, vận động thành lập được 02 tổ chức Hội tại các Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ huyện Thường Tín luôn vững bước, đem sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Diệu Hương- Xuân Tiến