Đảng - đoàn thể

93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Thường Tín viết tiếp những trang sử của quê hương

Trong suốt 93 năm qua, Mùa xuân - Đất nước - Dân tộc và Đảng ta luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà. Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thường Tín đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nên nhiều chiến công trong từng giai đoạn lịch sử và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước, quê hương

Ngày 3/2/1930, hội nghị của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

Bến cảng Nhà Rồng

Từ đó đến nay, suốt chặng đường lịch sử 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới... Thực tiễn đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, xứng đáng với vai trò sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Trong hành trình 93 năm đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng ta, Nhân dân Thường Tín luôn một lòng theo Đảng. Chi bộ Đảng huyện Thường Tín ra đời vào ngày 23/9/1945, đến ngày 16/11/1947, Đảng bộ huyện Thường Tín chính thức được thành lập.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thường Tín đã vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào thành tích chung của Thủ đô và đất nước. Với những đóng góp của cán bộ, nhân dân huyện nhà, huyện Thường Tín đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; các xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Tân Minh, Văn Bình, Khánh Hà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp” và hàng nghìn cá nhân được trao tặng các danh hiệu cao quý…

Đồng chí TUV, Bí thư Huyên ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống huyện anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thường Tín không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, kiên định niềm tin vào vào Đảng, đã giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2022, Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 22.543 tỷ đồng tăng 16,2% so với năm 2021.Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ đạt 15.916 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 16,6 %. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 1.132 tỷ 668 triệu đồng, đạt 147,38% dự toán Thành phố giao và tăng 1,81% so với năm 2021. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo, đến nay Huyện đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang trình Thành phố xem xét công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 01 xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách cho người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Hệ thống mạng lưới y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nâng cao; dịch bệnh được kiểm soát. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, lĩnh vực Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, sự nghiệp Quốc phòng toàn dân được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền được tăng cường, đổi mới, và sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể đã bám sát các nhiệm vụ chính trị và hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

Huyện ủy Thường Tín khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng

Kết quả đạt được trong thời gian qua là sự nỗ lực, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, quân và dân huyện Thường Tín. Trong thời gian tới, chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Thường Tín tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống đất danh hương, huyện anh hùng, với bản lĩnh, sự lựa chọn hướng đi đúng đắn; dám nghĩ, dám làm những vấn đề đột phá, đó sẽ là động lực to lớn trong mỗi bước đi lên đó là cơ sở để viết tiếp những trang sử vẻ vang trên quê hương Thường Tín.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam nói chung và huyện Thường Tín nói riêng càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Xuân Tiến