Đảng - đoàn thể

Huyện ủy Thường Tín chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế

Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, phức tạp hơn so với dự báo, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy dân chủ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, chủ động ứng phó linh hoạt trong các tình huống.

 Vai trò của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được phát huy. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Huyện ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo tiến độ, nội dung.

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá nhiệm vụ năm 2022

 Trong công tác nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy. Huyện ủy đã nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng, sớm ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp tình hình thực tế. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt hơn đạt hơn 93%.

Trong công tác tư tưởng, tuyên giáo: Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 92 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 92 năm thành lập Đảng bộ Thành phố, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương như: xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; công tác phòng chống dịch Covid-19, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và về các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, Thủ đô, của huyện…; trong đó, trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/11/1947 - 16/11/2022)

Năm 2022 đã tổ chức hơn 70 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, với hơn 11.600 lượt người tham gia. Phối hợp với Trường ĐTCB Lê Hồng Phong quản lý và tổ chức bế giảng lớp Trung cấp LLCTHC K19A-20 hệ không tập trung; quản lý lớp Trung cấp LLCTHC K23A-21 với 75 học viên. 

Huyện ủy Thường Tín quan tâm phát triển chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Huyện uỷ chỉ đạo quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình số 01-CTr/HU của Huyện ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển doanh nghiệp ngoài nhà nước, huyện đã thành lập 02 chi bộ  trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2022, kết nạp 13/10 đảng viên (đạt tỷ lệ 130%), vượt chỉ tiêu Thành ủy giao.

Năm 2022, toàn đảng bộ huyện kết nạp 202 quần chúng ưu tú, đạt 118,8% chỉ tiêu Thành ủy giao;  Hiện toàn Đảng bộ huyện có 9.829 đảng viên , sinh hoạt ở 52 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 16,6%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 76,6%; Hoàn thành nhiệm vụ chiếm 5%; Không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,8%.

Bên cạnh đó, trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát;Công tác dân vận; Công tác Văn phòng cấp ủy, nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn hướng về cơ sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác Dân vận đã phát huy vài trò thông qua công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong nhân dân, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Đời sống kinh tế của nhân dân trong huyện được nâng lên

Song song với nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc bám sát nghị quyết của Huyện ủy và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện năm 2022 ước thực hiện trên 1.132 tỷ đồng đạt 147,38% dự toán giao và tăng 1,81% so với năm 2021; Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022 ước thực hiện trên 3.231 tỷ đồng; Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng năm 2022 ước đạt 22.543 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 16,2% so với năm 2021; Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ năm 2022 ước đạt 15.916 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với năm 2021; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 ước đạt 1.723 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 2,7% so với năm 2021; Các dự án mới do UBND Huyện làm Chủ đầu tư được giao theo kế hoạch năm 2022 là 53 dự án với tổng mức đầu tư 1.416,431 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao 398,14 tỷ đồng. Tính đến 20/12/2022, tổng số vốn giải ngân thực hiện 620.674/1.118,329 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch Huyện giao (đạt 71,4% kế hoạch Thành phố giao). Ước giải ngân cả năm 2022, đạt 100% kế hoạch Thành phố giao.

Đến nay, huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Huyện trình UBND Thành phố phê duyệt. Hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát, thống kê đất đai trên địa bàn Huyện theo quy định. Ngoài ra, tập trung quyết liệt, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn Huyện. Đã tổ chức thành công 6 phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở tại 07 xã, thị trấn; tổng số tiền trúng đấu giá tại các phiên là trên 953 tỷ đồng. Năm 2022, dự kiến số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất là trên 638 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao là 161%, tăng 6,6% so với năm 2021. Huyện đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường xây dựng chuẩn quốc gia năm 2022; Xây dựng và triển khai Kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Huyện giai đoạn 2022-2025; Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo đúng kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Huyện cơ bản đã được khống chế và kiểm soát; Kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ. Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ tại 20 xã, thị trấn; Kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại, thiếu sót; Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Tình hình tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài và an ninh nông thôn ổn định. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Huyện.

Có được kết quả đáng phấn khởi đó là sự kết hợp hài hòa giữa ý đảng lòng dân, cùng với sự nỗ lực của chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng trong nhân dân để xây dựng và phát triển huyện Thường Tín phát triển như ngày hôm nay.

Huyện ủy Thường Tín khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2022

Có thể thấy rằng, công tác xây dựng Đảng được triển khai tích cực trong thời gian qua đã tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Thường Tín lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với những lợi thế, bằng chính nội lực của mình, trong năm 2023, Huyện ủy huyện Thường Tín sẽ nắm bắt những thời cơ mới, nguồn lực mới, cùng với nhân dân trong toàn huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Xuân Tiến