Đảng - đoàn thể

Thường Tín gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 7/1/2023, Huyện ủy Thường Tín tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo những kết quả nổi bật của huyện

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của huyện trong năm 2022. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy; sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của UBND huyện, các cấp, các ngành, nhân dân, cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, giành thắng lợi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu, kế hoạch Thành phố giao.

Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng đạt 22.543 tỷ đồng tăng 16,2% so với năm 2021,Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ đạt 15.916 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch tăng 16,6 %, Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện1.132 tỷ 668 triệu đồng đạt 147,38% dự toán Thành phố giao và tăng  1,81% so với năm 2021. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo, đến nay Huyện đã có 05xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đang trình Thành phố xem xét công nhận thêm01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 01 xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách cho người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định.Hệ thống mạng lưới y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nâng cao; dịch bệnh được kiểm soát. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, lĩnh vực Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, sự nghiệp Quốc phòng toàn dân được đảm bảo.

Các đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện phát biểu

Các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ đã nghi hưu vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong những năm qua; đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong thời gian tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghỉ hưu mong muốn Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND, UBMTTQ đương chức tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tự mình vươn lên thoát nghèo, làm giàu bằng những thế mạnh của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi các nguồn lực đầu tư, gắn với khai thác hợp lý lợi thế của huyện; đồng thời, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, đảm bảo sự phát triển bền vững của huyện trong tương lai…

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm ; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng để sớm đưa huyện Thường Tín trở thành đơn vị hành chính cấp Quận của Thủ đô Hà Nội.

Xuân Tiến