Đảng - đoàn thể

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV mở rộng

Sáng ngày 02/12/2022, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV mở rộng, kỳ họp lần thứ 21tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại hội trường tầng 3 Huyện uỷ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng chủ trì hội nghị. 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông qua các ý kiến vấn đề thảo luận tại Tổ. Tiếp đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; công tác giáo dục; công tác kiểm tra giám sát của Đảng…

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tiến Minh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian tới: như hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; tiếp tục giữ vững ổn định tình hình quân sự, quốc phòng, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023; thực hiện tốt công tác nội chính, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội trong huyện, tạo sự đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân..

Các đại biểu BCH thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị

Kết thúc hội nghị, 100% uỷ viên BCH Đảng bộ huyện khoá XXIV đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết tại hội nghị lần thứ 21 BCH Đảng bộ huyện.

Xuân Tiến