Đảng - đoàn thể

Hơn 500 đảng viên học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019

Sáng 17/01/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện, Huyện ủy Thường Tín tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 500 cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ: Cơ quan Dân Đảng huyện ủy, cơ quan UBND huyện, Quân sự huyện và đảng viên các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.