Đảng - đoàn thể

Triển khai Kế hoạch vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

Ngày 10/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động Tháng cao điểm quỹ “Vì người nghèo” huyện Thường Tín năm 2018.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban thường trực UBMTTQ huyện đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban vận động Quỹ năm 2018.

Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2018 được vận động xây dựng trong cả năm trong đó tập trung cao điểm 1 tháng (từ ngày 17/10/2018 đến ngày 18/11/2018). Với mức độ ủng hộ dự kiến là ít nhất 1 ngày lương, một ngày công trở lên đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; từ 1 triệu đồng trở lên đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và 30.000 đồng trở lên đối với các hộ gia đình nông thôn.

Năm 2018, huyện Thường Tín phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt 1.500.000.000 đồng trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện là 370.000.000 đồng; Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã là 1.130.000.000 đồng. Thời gian qua, công tác vận động, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” luôn nhận được sự chỉ đạo cụ thể của các cấp ủy đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Đến tháng 9/2018, số tiền vận động được là 2.606.448.000 đồng/ 370.000.000 đồng đạt 704,4%KH.

Hưởng ứng ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo” nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng với Đảng và chính quyền chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội của huyện.

Thanh Tân