Đảng - đoàn thể

384 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về tấm gương dân vận khéo

Qua 2 tháng triển khai Cuộc thi viết về tấm gương Dân vận khéo trên địa bàn huyện Thường Tín (từ ngày 20/7/2018 đến 20/9/2018), Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 384 tác phẩm dự thi, trong đó Khối cơ quan 20 bài, Khối trường học 220 bài, Khối xã, thị trấn 143 bài dự thi.

Ban tổ chức Cuộc thi lựa chọn các tác phẩm có chất lượng.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác dân vận. tạo diễn đàn trao đổi học hỏi kinh nghiệm về thực hiện công tác dân vận; góp phần tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Các tác phẩm dự thi kịp thời phát hiện những tấm gương tiêu biểu trong công tác dân vận khéo trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, lĩnh vực an ninh quốc phòng… và có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Qua chấm sơ khảo đã lựa chọn ra 146 bài có chất lượng, từ đó Ban giám khảo tiếp tục lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt hơn. Về cơ cấu giải thưởng gồm: Khen thưởng 10 tập thể có thành tích tiêu biểu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng tham gia cuộc thi và có nhiều bài thi đạt chất lượng; Khen thưởng đối với cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018).

 

      Tô Quý