Đảng - đoàn thể

Huyện ủy Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2018

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 4591-QĐ/HU về việc kiểm tra đối với Đảng ủy các xã Hiền Giang, Thắng Lợi, Vạn Điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm Dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương Phát động.

Đoàn kiểm tra Huyện ủy làm việc tại  xã Thắng Lợi

Trong 3 ngày từ ngày 28/8-30/8/2018 đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy 3 xã: Hiền Giang, Thắng Lợi, Vạn Điểm. Nhìn chung các xã đã chuẩn bị tốt các báo cáo và văn bản đoàn kiểm tra yêu cầu. Việc triển khai thực hiện các văn bản cấp trên về chủ đề năm 2018 được các đơn vị triển khai đầy đủ, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các đơn vị đã kịp thời xây dựng  kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2018. Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận với HĐND, UBND được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội;  góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

Lê Tuấn Dũng (Ban Dân vận Huyện ủy)