Đảng - đoàn thể

Hơn 400 đảng viên Chi bộ, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy học tập Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII

Ngày 29/8/2018, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho hơn 400 đảng viên của các Chi bộ, Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập Nghị quyết

Tại hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ giới thiệu về những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và chuyên đề “ Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

Qua học tập Nghị quyết, đã giúp đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết; trang bị kiến thức lý luận để đấu tranh với các quan điểm sai trái, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức của đảng viên. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Sau hội nghị, 100% đảng viên phải viết bài thu hoạch cá nhân.

Xuân Tiến