Đảng - đoàn thể

Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 07/8/2018, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện và gần 100 đại biểu.

Ảnh: Đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của việc thực hiện Quy chế dân chủ được nâng cao; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 148/169 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có nhà văn hóa; 86% số hộ được công nhận gia đình văn hóa; 81,65% số làng đạt làng văn hóa; 79,7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, ước đạt 74,98 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2017, thực hiện Đề án 04, Nhân dân đã đóng góp đã đóng góp được gần 16 tỷ đồng để xây dựng 201 công trình trên địa bàn 27 xã.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, với 95 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, 40 doanh nghiệp có tổ chức Đảng.

Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư được quan tâm; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng cao…

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của huyện nhà trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần khắc phục như: trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ chưa trở thành ý thức tự giác của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có địa phương xây dựng, ban hành đầy đủ quy chế, quy định nhưng việc thực hiện hiệu quả không cao; tỷ lệ người dân tham gia hội họp ở nhiều địa phương còn thấp…

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới: tiếp tục quán triệt và phổ biến sâu rộng các quan điểm của Đảng về mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, gắn thực hiện quy chế dân chủ với quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; với việc thực hiện tốt nội dung, tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành kịp thời các quy chế, nội quy, quy ước sát với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các chế độ công khai, dân chủ, tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân….

Ảnh: Các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW

Nhân dịp này, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng cho 28 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xuân Tiến