Đảng - đoàn thể

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 10 nhiệm kì 2014- 2019

Sáng ngày 02/8/2018, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ (2014- 2019) nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2018.

          Về dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường Trực, Trưởng ban Tuyên Giáo đối ngoại Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

  Tại hội nghị, sau phần khai mạc các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức cho các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa năm 2018, đã có 63.985/68.237 hộ gia đình đăng ký đạt 93,72%. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội: tuyên truyền vận động tổ chức cưới văn minh, vận động thực hiện tang văn minh tiến bộ. Kết quả vận động hỏa táng, đến ngày 1/6/2017 trên địa bàn huyện có 219 ca hỏa đạt 41%, những xã có tỷ lệ hỏa táng cao là xã Minh Cường (81,82%),  xã Nhị Khê (81,82%), Thị trấn Thường Tín (75%)...

          Cũng tại hội nghị, Đồng chí Vũ văn Tuân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ (2016 – 2021) và báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2018.

          Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn, bổ sung thay thế 3 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

Thanh Tân