Đảng - đoàn thể

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng

Giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng con người mới. Nhớ về cội nguồn với những hy sinh cao đẹp của cha ông cho quê hương, đất nước có tác dụng nuôi dưỡng tư tưởng, tâm hồn thế hệ sau để họ sống và làm việc có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác giáo dục truyền thống cách mạng, hiện nay, toàn huyện đã xuất bản được 49 ấn phẩm về lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử vùng đất và con người Thường Tín. Trong đó: huyện xuất bản 11 ấn phẩm; ngành, tổ chức chính trị - xã hội xuất bản 04 ấn phẩm; xã, thị trấn xuất bản 34 ấn phẩm. Sau mỗi cuốn sách được xuất bản đều tổ chức lễ phát hành và có các hình thức giới thiệu, tuyên truyền tới từng đối tượng và trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, bản tin nội bộ huyện. 

 

Cùng với việc biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử - văn hóa, điểm nổi bật của trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng của huyện là đã xây dựng được một hệ thống tư liệu khoa học để đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các nhà trường. Năm 2003 đã biên soạn, xuất bản cuốn “Tập bài giảng lịch sử địa phương” (dùng cho giáo viên soạn giảng trong các nhà trường); năm 2006 chỉnh lý, hoàn thiện một bước tập tài liệu “Lịch sử truyền thống cách mạng địa phương huyện Thường Tín” (dùng cho giáo viên tham khảo dạy trong các trường học). Năm 2017 biên soạn, xuất bản Tập Bài giảng Lịch sử huyện Thường Tín dùng trong các nhà trường theo chương trình giảng dạy mới. Tập bài giảng gồm 2 phần: phần một: Nội dung các bài giảng từ lớp 4 đến lớp 12 và gợi ý giảng dạy và phần hai: Tài liệu đọc thêm. Tập bài giảng đã trở thành “sách giáo khoa” về lịch sử địa phương Thường Tín giúp giáo viên, học sinh giảng dạy và học tập.

 

Đồng thời với một hệ thống tư liệu được biên soạn, xuất bản có chất lượng là các mô hình, cách làm sáng tạo trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các địa phương, đơn vị, đoàn thể áp dụng, đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2014, Huyện ủy tổ chức cuộc thi tìm hiểu Thường Tín: Mảnh đất, con người, truyền thống, đổi mới; thu hút được 44.178 bài dự thi. Năm 2015, tổ chức Hội thi giảng dạy chuyên đề lịch sử địa phương trong các nhà trường, thu hút 88 thí sinh là giáo viên tại các nhà trường trên địa bàn huyện tham dự.

 

Các nhà trường trên địa bàn huyện tổ chức các buổi học ngoại khoá cho học sinh tìm hiểu các vấn đề lịch sử, truyền thống quê hương. Các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức các cuộc thi “Nhà sử học trẻ tuổi”, tổ chức tham quan các di tích lịch sử của Thường Tín như Đền thờ Nguyễn Trãi (xã Nhị Khê), Lăng đá Quận Vân (xã Vân Tảo), Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi)…Trường THPT Lý Tử Tấn tổ chức cho học sinh làm lễ dâng hương tại Văn chỉ thờ danh nhân Lý Tử Tấn (xã Tân Minh), làm bài thi tìm hiểu danh nhân Lý Tử Tấn (nhà trường trao giải cho các bài thi xuất sắc). Nhân các ngày lễ lớn hàng năm các nhà trường mời cán bộ lão thành cách mạng hoặc giáo viên lịch sử nói chuyện về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương.

 

Thư viện huyện, thư viện thôn Bình Vọng, các tủ sách ở làng cũng góp phần vào việc giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử khi lưu giữ và giới thiệu với bạn đọc, nhất là học sinh, thanh thiếu niên tư liệu về truyền thống lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng thông qua các ấn phẩm lịch sử, ngày hội sách...

 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng đã được Đảng bộ huyện quan tâm, đầu tư và có nhiều cách làm sáng tạo; góp phần khơi dậy, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước; nâng cao sự hiểu biết, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lịch sử, truyền thống cách mạng của mảnh đất và con người Thường Tín; tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ huyện đề ra.

Ngọc Lâm