Đảng - đoàn thể

Thường Tín khen thưởng 26 tập thể, 32 cá nhân trong thực hiện Nghị quyết 25 khoá XI và Nghị quyết 25 khoá X của Ban chấp Chấp hành TW Đảng

Chiều ngày 27/6/2018, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Minh- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín; đồng chí Nguyễn Đức Tiến- Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; đồng chí Phạm Khắc Khải – Phó Trưởng phòng Dân tộc tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí phụ trách Dân vận và Đoàn thanh niên 29 xã, thị trấn.

Ảnh: Đồng chí Lê Tuấn Dũng-UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 và Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”, trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng. Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng nhân dân đối với Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (Giai đoạn 2013 - 2016, thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của UBND huyện đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí và ngày công lao động ước đạt 74,98 tỷ đồng. Năm 2017, thực hiện Đề án 04/ĐA-UBND đã huy động nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng).

Trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, phối hợp với Đoàn thanh niên, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; gắn với việc thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", kịp thời chỉ đạo, định hướng giáo dục truyền thống cho thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh, thực sự là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng; Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên thực hiện khá toàn diện trên các mặt công tác. Tỷ lệ thanh niên tham gia hoạt động đoàn, hội đạt 60 %, (tăng 5,2% so với năm 2008) đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Ảnh:Các 26 tập thể, 32 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và khen thưởng 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Xuân Tiến