Đảng - đoàn thể

Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn sách “Làng quê Thường Tín xưa và nay”

Chiều ngày 31/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sưu tầm, biên soạn và công bố quyết định Ban Chỉ đạo; Ban Biên soạn, sưu tầm cuốn sách “Làng quê Thường Tín xưa và nay”. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, cuốn sách có độ dày khoảng 400 trang, in trên khổ 14,5 x 20,5cm. Ngoài lời nói đầu và kết luận, cuốn sách có kết cấu 3 phần chặt chẽ, tập trung nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của làng quê Thường Tín từ truyền thống đến hiện đại; kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển làng quê huyện Thường Tín trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, giới thiệu về những nét văn hóa đặc sắc của một số làng quê tiêu biểu ở Thường Tín. 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết 33 – NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, đây cũng là tư liệu để giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương cổ vũ động viên thế hệ trẻ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu xây dựng quê hương Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuốn sách, đồng thời yêu cầu nội dung cuốn sách phải đảm bảo tính khoa học, những kết luận, đánh giá cần có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Các thành viên Ban Biên soạn, sưu tầm phải tập trung thực hiện tốt các nội dung được phân công, đảm bảo tiến độ để cuốn sách kịp thời phát hành vào dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019).

Ngọc Lâm