Đảng - đoàn thể

Huyện ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng

Trong giai đoạn tới, huyện quyết tâm đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 50 dự án với diện tích thu hồi đất trên 100 ha. Đây là một trong những nội dung Nghị quyết số 07 - NQ/HU về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018 và những năm tiếp theo” vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành ngày 29/5/2018.

Đây là nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Chương trình công tác số 01 – CTr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường huyện Thường Tín, giai đoạn 2016 – 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực và có chuyển biến rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, đã triển khai 18 dự án thực hiện thu hồi đất, diện tích thu hồi là trên 53 ha, chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB trên 300 tỷ đồng. Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển của huyện trong những năm qua.Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn là công việc có rất nhiều khó khăn, phức tạp và còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Tiến độ GPMB của một số dự án còn chậm; việc giải quyết yêu cầu tái định cư chưa đồng bộ; tình trạng khiếu nại liên quan đến GPMB vẫn diễn biến phức tạp...

Lễ khởi công công trình điểm đỗ xe buýt Trung tâm huyện Thường Tín

Năm 2018, huyện phấn đấu hoàn thành công tác GPMB các dự án trọng điểm của huyện và thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá khu O2.5 và O2.6 thị trấn Thường Tín; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hình thức BOT (giai đoạn 2); giải quyết dứt điểm một số dự án còn tồn tại, vướng mắc trên địa bàn huyện.

Năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo: Triển khai GPMB các dự án theo kế hoạch sử dụng đất của huyện, thành phố và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt chú trọng tới các dự án trọng điểm, các dự án hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế, trụ sở hành chính và hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá diện tích lớn tạo nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Để thực hiện mục tiêu trên, Nghị quyết đã đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chuyên môn.

Ngọc Lâm