Đảng - đoàn thể

Hội nghị Báo cáo viên tháng 4: Thông tin về chủ quyền biển đảo

Ngày 04/4, tại Hội trường Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2018, thông tin về tình hình biển Đông trong giai đoạn hiện nay.

Tiến sĩ Bùi Xuân Việt thông tin các vấn đề về chủ quyền biển đảo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Bùi Xuân Việt – Giảng viên chính Viện Quốc phòng – An ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin về các vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta trong giai đoạn hiện nay như: quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về ứng xử trên Biển Đông; thái độ của các nước có tranh chấp trên Biển Đông; thái độ của các nước lớn về tình hình Biển Đông…

Qua Hội nghị, đã giúp đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở nắm được đầy đủ, chính xác thông tin về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, các Báo cáo viên sẽ tập trung tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Diệu Dương