Đảng - đoàn thể

Học tập những nội dung mới trong Nghị Quyết Đại hội Đoàn các cấp

Ngày 28/3/2018, Huyện Đoàn Thường Tín tổ chức triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành Phố Hà Nội lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho gần 150 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Huyện Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư 52 cơ sở Đoàn trong toàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Lê Đức Thọ - Bí thư Huyện Đoàn khai mạc hội nghị


Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Tiến- Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội giới thiệu khái quát một số nội dung Nghị Quyết Đại hội Đoàn các cấp trong đó tập truung vào các chuyên đề: Nâng cao chất lượng công tác Xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong tình hình mới. Những điểm mới của Điều lệ Đoàn (sữa đổi, bổ sung) và thực hiện Điều lệ Đoàn; Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trong tình hình mới; Tổ chức các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Tiến- Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội truyền đạt nội dung Nghị quyết

Qua buổi học tập, nhằm giúp các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn huyện nâng cao hiểu biết, nắm bắt được những nội dung mới trong Nghị Quyết Đại hội Đoàn các cấp, từ đó áp dụng vào cơ sở Đoàn để triển khai, thực hiện, đưa Nghị quyết vào đời sống; thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết đề ra; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thanh Tân