Đảng - đoàn thể

Cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở học tập, quán triệt chuyên đề 2018

Sáng ngày 13/3/2018, tại Hội trường Huyện ủy - UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở.

Đ ồng chí Nguyễn Xuân Trung – Giảng viên chính, Phó Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và C ác lãnh tụ Đảng giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Giảng viên chính, Phó Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ Đảng cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên đề năm 2018. Đồng chí đi sâu phân tích về khái niệm phong cách Hồ Chí Minh; phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách sống của Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh… và gợi ý một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018 có hiệu quả.

Qua Hội nghị đã giúp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở thấy được trách nhiệm của tập thể, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng tác phong công tác trong thực thi công vụ; đồng thời hiểu sâu sắc hơn về sự cần thiết đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Diệu Hương