Đảng - đoàn thể

MTTQ huyện Thường Tín ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018

Ngày 09/03/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện với thường trực HĐND- UBND năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy, Phùng Văn Quốc - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Minh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2017. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thường trực HĐND, UBND huyện đã khối hợp chặt chẽ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác năm 2017, phối hợp tổ chức triển khai nhiều dự án công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, thực hiện năm kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, HĐND các cấp vào cuộc sống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh, nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng và phát triển huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

 

Để tăng cường mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, trước sự chứng kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2018 với 11 nội dung. Một số nội dung tiêu biểu như: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố, của Huyện ủy, phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện tốt 8 Chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện, Chỉ đạo 05 xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018; Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện, nâng cao chất lượng hiệu quả các kỳ họp HĐND, Ủy ban MTTQ huyện; Tăng cường các hoạt động giám sát, tái giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Phối hợp hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội, HĐND các cấp; Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đề án sắp xếp vị trí việc làm của Huyện ủy; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…