Đảng - đoàn thể

Học tập trực tuyến Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Sáng ngày 28/12/2018, cùng với 30 quận, huyện của Thành phố, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 29 xã, thị trấn học tập trực tuyến Quy định số 102- QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Toàn cảnh buổi học tập trực tuyến

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Quang Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai các nội dung cơ bản của Quy định số 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định về nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị.

Qua việc học tập đã giúp các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của huyện và cơ sở cập nhật những quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng hiện nay.

Xuân Tiến