Đảng - đoàn thể

Thường Tín tổ chức Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH TW Đảng khóa XII

Ngày 06/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 300 đồng chí là đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng, ban, ngành thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện; các đảng viên thuộc các Đảng bộ Quân sự huyện; Bệnh viện đa khoa huyện và các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “ Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt một số nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về những nhiệm vụ trước mắt, lâu dài và lộ trình phải thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 6. Sau hội nghị, 100% đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên tham gia học nghị quyết thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân.

Xuân Tiến