Đảng - đoàn thể

Kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Cách đây 28 năm, ngày 6/12/1989, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng thiết tha, chính đáng của Cựu chiến binh (CCB) trong cả nước, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Sự kiện này đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị - tinh thần của các CCB. Trải qua 28 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về cơ cấu tổ chức Hội và số lượng hội viên.

Trong suốt 28 năm qua, các thế hệ CCB cả nước đã không ngừng phát huy, bản chất “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết, cống hiến và xây đắp nên truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Như Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đánh giá: “Từ ngày thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể quần chúng, Hội CCB Việt Nam đã xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp trong cả nước, hoạt động đạt nhiều kết quả, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT, XH, quốc phòng, an ninh của đất nước. Hội CCB Việt Nam xứng đáng là một đoàn thể chính trị-xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở”.

Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, được thành lập từ ngày 30/5/1990, Hội CCB huyện Thường Tín 27 năm qua đã không ngừng xây dựng, trưởng thành, tích cực hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác Hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong những năm qua, để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như sự phát triển của Hội, các cấp Hội CCB trong huyện đã tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn Hội hiện có 33 hội cơ sở với 11.617 đồng chí đạt 98% CCB vào Hội; có 160 Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CQN) và có 6.637 CQN đang tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ CQN (đạt tỷ lệ 68,2%). Hàng năm, có từ 95- 97,5% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 95- 96,9% hội viên gương mẫu và gia đình CCB văn hoá. Bên cạnh đó, các cấp hội còn làm tốt công tác chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, trong đó nổi bật nhất là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong năm 2017, Huyện hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chỉ đạo thành lập thêm 01 tổ tiết kiệm và vay vốn ( ở xã Thắng Lợi), đến nay toàn Hội có 54 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH và có 1.109 hộ hội viên ở 20/29 Hội CCB xã, thị trấn đang vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với số dư nợ là 25.255 triệu đồng (tăng 4.664 triệu đồng so với cuối năm 2016), giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.019 lao động. Các Chi hội và Hội cơ sở đã xây dựng quỹ vốn nội bộ được tổng cộng là 5.255 triệu đồng, đạt bình quân 454.000 đồng /1 hội viên, đang  cho 370 hội viên vay không tính lãi hoặc lấy lãi thấp để  giúp hội viên đầu tư vào sản xuất,chăn nuôi, kinh doanh và làm dịch vụ, tạo việc làm cho con cháu của CCB, CQN.

Với những hoạt động thiết thực, năm 2017, toàn Hội đã giảm được 49 hộ nghèo, hiện nay số hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới còn 86 hộ (bằng 0,73%). và có 826 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cơ sở có 674 hộ; cấp huyện có142 hộ; cấp thành phố có 10 hộ.

Cùng với đó, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mình là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của cấp ủy - HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phong an ninh năm 2017 của Huyện và cơ sở. Cán bộ, hội viên là đảng viên, ủy viên BCH và Chi hội trưởng CCB được học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết TW 4, TW 5 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình hoạt động của mình, Hội đã thường xuyên vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ảnh: Hội CCB huyện nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Hội trong suốt 27 năm qua, Hội CCB huyện Thường Tín đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, cờ thi đua xuất sắc và đặc biệt năm 2017, Hội CCB huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhì. Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội CCB huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng huyện Thường Tín ngày càng phát triển.

                                         Thanh Tân